Lyhördheten, effektiviteten och tydligheten är det jag uppskattat mest med Serkon

 

- Miljöstrateg Linda Wolski

KUNDCASE

Vi har ett väldigt bra samarbete med Serkon

- Ekonomidirektör Åke Grönvall

KUNDCASE

"Allt finns på ett ställe, det är väldigt smidig"

- Miljöutvecklare

Amanda Hulthén

KUNDCASE

Positivt att ha en och samma konsult vid båda två uppdragen

 

- Ekonomichef

Filippa Mellbourn

KUNDCASE

”Vi behövde någon på kort varsel som kunde gå in och leverera från början”

 

- Budgetchef Fredrik Karlsson

KUNDCASE

”Serkon hjälper oss att inte tappa fart”

 

- Ekonomichef

Magdalena Stajcic

KUNDCASE

”Serkons konsult bidrog med ett opartiskt perspektiv och kunskap om lagstiftningen”

 

- Ekonomichef Jane Bergman

KUNDCASE

Vi sänkte kostnaderna rejält när vi tog in Serkon

- Kommunchef och ekonomichef  Stefan Christensson

KUNDCASE

Fler Serkonkunder