Vi har ett väldigt bra samarbete med Serkon

- Ekonomidirektör Åke Grönvall

KUNDCASE

”Serkon hjälper oss att inte tappa fart”

 

- Ekonomichef

Magdalena Stajcic

KUNDCASE

”Vi behövde någon på kort varsel som kunde gå in och leverera från början”

 

- Budgetchef Fredrik Karlsson

KUNDCASE

Vi sänkte kostnaderna rejält när vi tog in Serkon

- Kommunchef och ekonomichef  Stefan Christensson

KUNDCASE

Fler Serkonkunder