top of page
Markaryds kommunhus.jpg
Markaryd logo.png

”Serkons konsulter har möjlighet till ett mer effektivt och fokuserat arbetssätt”

Patrik Eurenius är ekonomichef i Markaryds kommun sedan 2,5 år tillbaka. Han har ansvar för ekonomi- upphandlings- och inköpsprocesserna inom kommunen. Till sin hjälp har han en

KUNDCASE

Anställda 

Folkmängd 

Blev kund 

Tjänster

1.175

10.500

2016

Ekonomikonsulter

ekonomiorganisation med tio medarbetare som arbetar i vad de kallar funktionerna redovisning, controller och upphandling. Patrik har också hjälp av Serkons konsulter. “Jag har samarbetat med Serkons konsulter sedan jag började”, berättar han. 

Serkon och Markaryd har haft flera samarbeten de senaste åren och när Patrik tillträdde som ekonomichef i kommunen fanns det redan konsulter inne. Skälet till detta var att kommunen just då saknade ekonomikompetens inom den tekniska förvaltningen och behövde överbrygga en vakans.

Från Serkon har ett par konsulter arbetat med Markaryd genom åren och just nu är det ekonomikonsult Mikael Nordström och konsultchef Pekka Kalliomäki som stöttar upp. Mikael och Pekka har både varit inne i den tekniska förvaltningen och inom utbildningsförvaltningen. 

Patrik Eurenius.jpg

“Serkon har även gjort en utredning åt oss där man tittade på hur vi låg till utifrån referenskostnader och i jämförelse med andra kommuner. Den går under namnet Serkonutredningen inom kommunen”

Den kommunala grundorganisationen 

Kommunen står inför en övergripande genomlysning. Målet är att identifiera den kommunala grundorganisationen, det vill säga den mest resurseffektiva organisationen som krävs för att klara av det kommunala uppdraget utifrån lagar och förordningar. Översynen ska kompletteras med processkartläggning av kommunens huvudprocesser.

Digitalisering kommer vara en viktig parameter i det kommande effektiviseringsarbetet och Markaryds kommun har fattat beslut om en betydande och långsiktig satsning inom området. Ambitionen är att arbeta betydligt mer digitalt framöver. ”Coronapandemin har visat oss vad som är möjligt och vad som inte är möjligt idag”, säger Patrik och fortsätter, "idag när många sitter hemma och arbetar blir det tydligt vad som fungerar och inte fungerar digitalt i våra befintliga processer.

Kommunal kännedom en framgångsfaktor

En framgångsfaktor när det kommer till samarbeten med konsulter är förståelse för den kommunala verksamheten. “Vi föredrar konsulter som känner till vår verksamhet, det underlättar väldigt mycket”, tycker han och berättar att alla Serkons konsulter känt till kommunen och dess verksamhetsområden. 

Kommunen har nu anställt en ny medarbetare som är på väg in och Serkon håller på att avsluta för denna gång. När den nya medarbetaren kommer på plats blir det Mikael från Serkon som introducerar ekonomen till sina nya arbetsuppgifter.  

20190426_110451.jpg

Så här i slutet av Serkons uppdrag är Patrik nöjd med leveransen. "Konsulterna har absolut motsvarat förväntningarna", säger han och lyfter fram att det inte bara är kvaliteten på leveransen som är viktig. "Även personkemin är viktig och det känner vi också att det har fungerat jättebra.

"Mikael är väldigt välstrukturerad, drivande och levererar i tid och det är bra kvalitet på det han levererar. Samarbetet har fungerat väldigt bra med både chefer och med våra ekonomer".

"När man jämför kostnad och nytta mellan konsulter kontra egen personal är det lätt att få uppfattningen att det är betydligt mer kostnadseffektivt med egen personal. Men då man jämför den faktiska ”produktionstiden” mellan de två alternativen så är skillnaden inte lika stor. Serkons konsulter har möjlighet till ett mer effektivt och fokuserat arbetssätt, avslutar Patrik

Mikael Nordström, ekonomikonsult

"Jag har jobbat med Markaryds kommun i två omgångar och har trivts väldigt bra i kommunen. Det är tekniska förvaltningen som jag varit på främst och jobbat med allt från budgetplanering till månadsuppföljning, bokslut och delårsbokslut. Jag har även stöttat verksamhetscheferna och gjort projektuppföljningar på investeringar. Det har varit väldigt lärorikt."

- Mikael Nordström, Ekonomikonsult

blommor.jpg

"Allt finns på ett ställe, det är väldigt smidig"

- Miljöutvecklare

Amanda Hulthén

KUNDCASE

Serkons kund Ängelholms kommun
Serkon Kundcase Örklljunga kommun, kommunhus

KUNDCASE

logga_liggande_300dpi.jpg

”Vi sänkte kostnaderna rejält när vi tog in Serkon”

- Kommunchef och ekonomichef  Stefan Christensson

Serkon Kundcase Ängelholms kommun

”Vi behövde någon på kort varsel som kunde gå in och leverera från början”

 

- Budgetchef Fredrik Karlsson

Ängelholm_Liggande_primär_-_original_(31

KUNDCASE

bottom of page