Få mer tid till din verksamhet - outsourca ekonomin

 

 

 

Outsourcing

Ekonomiadministration är inte något som kommuner behöver göra själva. Outsourca hela eller delar av ekonomin och få mer tid över till kärnverksamheten, medborgarna och personalen. Genom att outsourca slipper du dessutom allt krångel med rekryteringar, introduktioner och kompetensutveckling.

Vi tar hand om

  • Löpande redovisning

  • Ekonomiadministration

  • Löneadministration

  • Budget

  • Uppföljning

  • Bokslut

  • Årsredovisning

  • Intern kontroll

     

Rätt leverans i rätt tid

Frigör tid och resurser till kärnverksamheten

Slipp bekymmer med  kompetensförsörjning

Få tillgång till Serkons samlade kompetens

Det bästa med outsourcing

Jag vill veta mer om outsourcing!

 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

KUNDCASE

Vi har ett väldigt bra samarbete med Serkon

- Ekonomidirektör Åke Grönvall, Vellinge kommun

Fler tjänster