top of page
Serkon Kundcase Vellinge kommun
Vellinge kommun logotyp

Foto: Vellinge kommun

”Vi har ett väldigt bra samarbete med Serkon”

Som ekonomidirektör för Vellinge kommun de senaste 12 åren har Åke Grönvall haft ett något annorlunda uppdrag. Åke har huvudansvaret för ekonomistyrningsprocesser och ekonomiska frågor i kommunen. Till sin hjälp har han konsulter som samverkar med budgetansvariga inom verksamheten i kommunens förvaltning. 

KUNDCASE

Anställda 

Folkmängd 

Blev kund 

Tjänster

1075

36.500

1992

Outsourcing

Vellinge kommun beställer handläggningen av huvudprocesserna inom ekonomi och lön av Serkon. Det innebär att Serkons konsulter arbetar bland annat med budget, redovisning, uppföljning och löneprocesserna på uppdrag av Vellinge kommun.

Att leda utan att vara chef

Åke har tidigare varit ekonomichef i kommuner som haft en ekonomi-organisation med egna anställda. Han berättar att den största skillnaden med att leda en outsourcad ekonomiorganisation är att han idag inte är chef utan kan utöva sitt ledarskap på ett annat sätt. 

Åke Grönvall, ekonomidirektör, Vellinge kommun

”In-house är du chef över dina medarbetare. Jag är ledare i stället. Mitt fokus är att leda ekonomiprocesser i stället för medarbetare.”

Att leda en verksamhet som är outsourcad ställer andra krav på ledarskapet. Åke berättar, “ledarskap utan chefskap är ju att skapa något med hjälp av utomstående. Att få dem att förstå våra processer, vårt varumärke och vårt förhållningssätt i arbetet”.  

Samarbete och kommunikation är två viktiga framgångsfaktorer. ”Vi har ett väldigt bra samarbete med de konsulter som vi jobbar med från Serkon. En förutsättning för att det ska vara möjligt att outsourca är att personkemin och samarbetet stämmer”. 

Omvärldsspaning på köpet

En unik fördel av att outsourca ekonomin är att konsulterna tar med sig idéer från andra kommuner till Vellinge samtidigt som de sprider goda exempel från Vellinge till andra kommuner. “Hade vi haft egna ekonomer hade vi ju inte hyrt ut dem till Lomma, Örkelljunga eller andra kommuner”, berättar Åke. “Även om vi samarbetar över kommungränserna blir det inte på samma sätt". 

Men den största fördelen med att outsourca det dagliga ekonomiarbetet är att man får en genomlysning av den verksamheten man bedriver.

"Både i det löpande arbetet men i synnerhet när det är dags för upphandling går vi igenom och omprövar processerna. På så vis blir det aldrig slentrian."

Det mest effektiva sättet vinner

Att outsourca ekonomin är inget självändamål, berättar Åke och lägger till, ”det finns inget som säger att det är självklart att vi ska outsourca”. Det är resultaten som ska styra. Och än så länge har Åke inga planer på att ta tillbaka verksamheten in-house. 

Kundcase Lunds kommun

Positivt att ha en och samma konsult vid båda två uppdragen

 

- Ekonomichef

Filippa Mellbourn

Serkons kund Lunds kommun

KUNDCASE

Svedala kommunhus

”Lyhördheten, effektiviteten och tydligheten är det jag uppskattat mest med Serkon”

 

- Miljöstrateg Linda Wolski

logga-svedalakommun.png

KUNDCASE

Folkmassa (1).jpg

”Serkons konsult bidrog med ett opartiskt perspektiv och kunskap om lagstiftningen”

 

- Ekonomichef Jane Bergman

KUNDCASE

Svalovs_kommun.jpg
bottom of page