Serkons Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2019-11-12

Serkon i Vellinge AB (nedan Serkon) tillhandahåller såväl konsulttjänster som e-tjänster inom kommunal ekonomi och verksamhetsutveckling. För att erbjuda en god service till våra kunder samlar vi vissa uppgifter om våra kunder och om hur våra tjänster används, däribland personuppgifter.

Vår hantering av personuppgifter sker med största hänsyn till våra kunders integritet och följer Dataskyddsförordningen, på engelska förkortad GDPR. 

Om Integritetspolicyn​

Denna policy specificerar hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder våra konsulttjänster, e-tjänsten statsbidragsportalen.se och vår webbsida, serkon.se

I Serkons Integritetspolicy hittar du:

 • Vad vi samlar in.

 • Vad vi använder uppgifterna till.

 • Hur vi använder cookies.

 • Hur vi lagrar och skyddar uppgifterna.

 • Hur uppdateringar i policyn kommuniceras.

 • Kontaktuppgifter till oss. 

Denna policy finns tillgänglig på serkon.se.

Vad vi samlar in 

 • För de kunder som använder statsbidragsportalen.se samlar vi in namn, titel och e-postadress. Den rättsliga grunden för denna insamling är det avtal vi upprättar med kunderna.

 • Via vårt kontaktformulär på serkon.se samlar vi in namn, organisation, telefonnummer och e-postadress. När du kontaktar oss via formuläret samtycker du till att vi samlar in informationen om dig som du ger oss. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. 

Vad uppgifterna används till

 • Vi samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda och förbättra våra tjänster. Genom att du använder dig av våra tjänster accepterar du vår Integritetspolicy. 

 • Vi använder statistikverktyget Google Analytics för att följa upp hur serkon.se och statsbidragsportalen.se används. Google Analytics samlar in information om när sidorna besöks. Du samtycker till att vi samlar in uppgifter via Google Analytics genom att använda serkon.se och statsbidragsportalen.se.

Om cookies

 • Vi använder cookies för att utveckla vår webb och göra den mer användarvänlig. Cookies är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon.

 • När du surfar på serkon.se eller statsbidragsportalen.se kan cookies från tredje part komma att användas, till exempel från Google Analytics, för analysändamål och/eller förbättring av trafiken eller besöket.

 • Du kan blockera användningen av cookies genom att göra inställningar i din webbläsare. 

Lagring och säkerhet

 • Vi sparar dina uppgifter så länge du använder våra tjänster. När du inte använder våra tjänster sparar vi enbart uppgifter om dig om det föreligger en rättslig förpliktelse. 

 • Vi vidtar både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörigas åtkomst och från förstörelse.

Uppdateringar i policyn 

 • Integritetspolicyn kan komma att uppdateras. Vi informerar dig om uppdateringar i policyn genom att publicera dem här. 

Kontakt

Serkon i Vellinge AB

Malmövägen 28

235 36 Vellinge

info@serkon.se

040-685 13 00