top of page
Serkon Kundcase Lunds kommun, Södra Esplanaden

10.300

124.900

2017

Ekonomikonsulter

Anställda 

Folkmängd 

Blev kund 

Tjänster

KUNDCASE

På Socialförvaltningen i Lund jobbar runt 600 medarbetare varje dag med att på olika sätt ge stöd till de som behöver det allra mest. ”Vi finns till för de individer, där andra skyddsnät och strukturer inte längre fungerar”, berättar Filippa Mellbourn, ekonomichef på Socialförvaltningen Lunds kommun.

"Positivt att ha en och samma konsult vid båda två uppdragen"

Foto: Karin Lilja

Lunds kommun logotyp

Socialtjänstens verksamhet fokuserar på barn, ungdomar och deras föräldrar, vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering eller tillfälligt försörjningsstöd samt flyktingar. Till förvaltningen hör också en tillståndsenhet med uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt en kommunövergripande tjänst med uppdrag att samordna arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

Nödvändigt att täcka upp med konsulter 

Filippa har tagit hjälp av Serkon vid två tillfällen för att täcka upp vid tillfälliga vakanser på ekonomienheten. ”Omfördelning av arbetsuppgifter för att täcka upp vakanser är begränsad och det finns en svårighet att anställa rätt kompetens för korta uppdrag”, berättar hon.

För att verksamheten och det dagliga arbetet ska flyta på smidigt behöver konsulten snabbt komma in i arbetet vilket kan vara en utmaning. ”Att det är få medarbetare på ekonomienheten kan göra det utmanande för konsulten att komma in i arbetet”, berättar Filippa. Men framför allt är det viktigt att konsulten snabbt kan sätta sig in i bredden av verksamheter inom förvaltningen. 

”Det jag letar särskilt efter och som ingår i kravprofilen är erfarenhet av offentlig verksamhet och det hade konsulten från Serkon. Han uppfyllde våra krav i upprättad kravprofil och motsvarade våra förväntningar med råge!”

Utan rätt bakgrundskunskap kan det vara svårt att ställa de rätta frågorna. Verksamhetskännedom är viktig för att förstå de specifika begreppen och processerna i förvaltningen, som hur vilka nyckeltal som är intressanta, vad en resultatenhet innebär eller vad anslagsfinansierad verksamhet betyder.

Serkon Kundcase Lunds kommun, Locus Peccatorum, korsvirkeshus

Foto: Karin Lilja

Serkons konsult kom snabbt in i arbetet. Filippa berättar att konsulten var supertaggad, väldigt leverans- och målmedveten och hittade den informationen han behövde. Så här i efterhand är hon mycket nöjd med valet av Serkon. ”Det var så positivt att vi hade en och samma konsult vid båda två tillfällen”, avslutar hon.

Screen%20Shot%202021-04-15%20at%2011.01_

”Lyhördheten, effektiviteten och tydligheten är det jag uppskattat mest med Serkon”

 

- Miljöstrateg Linda Wolski

logga-svedalakommun.png

KUNDCASE

blommor.jpg

"Allt finns på ett ställe, det är väldigt smidig"

- Miljöutvecklare

Amanda Hulthén

KUNDCASE

Serkons kund Ängelholms kommun
Svedala kommunhus

KUNDCASE

Svalovs_kommun.jpg

”Serkons konsult bidrog med ett opartiskt perspektiv och kunskap om lagstiftningen”

 

- Ekonomichef Jane Bergman

bottom of page