top of page
blommor.jpg

3.300

42.500

2018

Statsbidragsportalen

Anställda 

Folkmängd 

Blev kund 

Tjänster

KUNDCASE STATSBIDRAGSPORTALEN

Sedan ett år tillbaka är Amanda Hulthén miljöutvecklare på Ängelholms kommun. Det är en miljöstrategisk tjänst och den har en särskild inriktning på externa medel och bidrag. Amanda bevakar, söker och följer upp bidrag för Ängelholms kommuns verksamheter och hittills har det gått 

"Allt finns på ett ställe, det är väldigt smidigt"

Ängelholm_Liggande_primär_-_original_(31

 riktigt bra. Förra året skickade Ängelholms kommun och Amanda in hela 19 ansökningar berättar hon och fortsätter, ”vi fick bra utfall på dessa, det var väl bara en eller två som inte blev beviljade”.

Stort fokus på externa medel

I Amandas roll ingår det att stötta hela kommunen med bidrag och då främst inom miljö och hållbarhet. Det är en unik roll i kommunen. Hon arbetar inom en enhet tillsammans med tre andra som även de jobbar med natur och ekologisk hållbarhet. Själv har hon haft lite olika roller i andra kommuner tidigare och är miljövetare i botten.

Tjänsten var ny när Amanda började så hon har fått forma den själv och har experimenterat för att se vilka arbetssätt som fungerar. Idag kan verksamheterna i kommunen kontakta henne med en projektidé och då hjälper Amanda till och skannar av vilka stöd som finns som kan matcha projektet. Men det kan också börja med att hon hittar ett bidrag och informerar sina kollegor. ”Det här kanske trafikingenjörerna är intresserade av, kan jag tänka när jag läser om ett bidrag. Så jag jobbar lite åt båda hållen”, berättar Amanda.

Spara tid med smarta filter

Till sin hjälp har hon statsbidragsportalen. Det är ett bra verktyg för att hålla sig uppdaterad tycker hon, eftersom man kan få mejlnotiser när det kommer ut nya bidrag. 

AH.png

”Det sparar tid att jag inte behöver gå in på alla olika organisationers sidor för att hålla mig uppdaterad. Istället kan jag välja ett filter och sen får jag mejl när det kommer något nytt. Så det är bra och användbart.”

”Om jag är inne i ett projekt eller skriver ansökan som man får sitta med ganska mycket blir det lätt att man glömmer av att det kommer ut nya bidrag under tiden. Då är det skönt att jag inte aktivt behöver söka efter allt som kommer ut utan blir uppdaterad automatiskt, berättar Amanda som tycker att det underlättar hennes dagliga arbete att få automatiska uppdateringar.

”Jag behöver inte klicka runt på flera olika sidor för det finns en sammanfattning av alla bidrag”, fortsätter hon. Hon uppskattar att man lätt kan få en sammanfattning om vad bidraget handlar om i portalen och att man enkelt kan klicka sig vidare till huvudsidan och läsa mer om bidraget i fråga.

Mer att se för den som lyfter blicken

I Ängelholms kommun är det fler än Amanda som har tillgång till statsbidragsportalen, vilket hon tycker är bra. ”Det finns ju mer än bara miljörelaterade bidrag där”, menar hon. Andra verksamheter som inte enbart har miljö- och hållbarhetsfokus kan ha nytta av portalen, till exempel skola, kultur och fritid. 

Hon tycker att det är kul att se att det finns många olika stöd inom så många olika områden att söka för kommuner om man bara lyfter blicken och tittar utanför sitt eget område. ”Och att allt finns på ett ställe, det är väldigt smidigt”, tillägger hon.

En smidig start

Kommunen har använt portalen innan Amandas tjänst tillsattes och när hon själv började använda portalen behövdes ingen direkt introduktion. Under förra året släpptes flera uppdateringar som gjorde portalen än mer användarvänlig och det har Amanda märkt av. Hon berättar att ”den blir bara bättre och bättre och mer lättanvänd”.

”Jag klickade runt själv och lärde mig det grundläggande. Det var lätt att komma igång”

Statsbidragsportalen försöker hela tiden utvecklas i takt med kundernas behov och önskemål. ”Om jag har feedback på tjänsten ringer jag upp”, säger hon och berättar att hon själv hade lite feedback för några veckor sedan. ”Då ringde jag bara upp Serkon direkt och vi diskuterade lite, sen fick jag svar per mejl med uppföljning. Så det har funkat superbra”, säger hon.

Skalar upp och går på bredden

Förra året fick Ängelholms kommun bland annat LONA-bidrag* för att anlägga ängsmark i tätortsnära områden. Ett roligt projekt, tycker Amanda som berättar att kommunen planerat detta innan, men när de nu fick bidrag kunde de helt plötsligt skala upp projektet. Förra året blev det även en del infrastrukturprojekt med nya busshållplatser och nya gång- och cykelvägar i kommunen.

Miljö- och hållbarhetsområdet är väldigt brett. Ena stunden arbetar hon med biologisk mångfald och andra stunden är det cykelvägar. ”Det är en blandad kompott vilket är både kul och väldigt lärorikt. Jag blir insatt i hela miljöområdet och alla aspekter av det”, berättar Amanda som tycker att det är kul med gröna frågor som exempelvis LONA-projektet.

angavangen_01_edited.jpg

Gräsmattor blir till blommande ängar i Ängelholm.

Men roligast med rollen är bredden och att jobba med så många olika frågor, fortsätter hon och lägger till ”men också att jag ofta kan se direkt resultat av det jag gör. Vi söker pengar till ett projekt och kan se det fysiskt när det händer, när det blir färdigt. Det är tillfredsställande. Ibland kan miljöfrågor bli diffusa. Man tar fram mycket handlingsplaner, men just i min roll blir det väldigt konkret och det tycker jag är kul”.

Det finns stora vinster för kommuner att engagera sig i sökandet av bidrag och stöd, tycker Amanda. ”Om man är intresserad av att driva mycket projekt och det inte finns budget för det är ju bidrag ett bra verktyg för att komma vidare i det arbetet. Och då är statsbidragsportalen en bra start”, avslutar hon.

*Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang och administreras av Naturvårdsverket.

Serkon Kundcase Örklljunga kommun, kommunhus

KUNDCASE

logga_liggande_300dpi.jpg

”Vi sänkte kostnaderna rejält när vi tog in Serkon”

- Kommunchef och ekonomichef  Stefan Christensson

Serkon Kundcase Ängelholms kommun

”Vi behövde någon på kort varsel som kunde gå in och leverera från början”

 

- Budgetchef Fredrik Karlsson

KUNDCASE

Ängelholm_Liggande_primär_-_original_(31
Serkon Kundcase Klippans kommun, Östra Ljungby

”Serkon hjälper oss att inte tappa fart”

 

- Ekonomichef

Magdalena Stajcic

Klippan_logotyp_A.jpg

KUNDCASE

bottom of page