top of page
Serkon Kundcase Örklljunga kommun, kommunhus
Örkelljunga kommun logotyp

”Vi sänkte kostnaderna rejält när vi tog in Serkon”

När Stefan Christensson, kommunchef och ekonomichef, började i Örkelljunga kommun 2013 märkte han att det var svårt för kommunen att locka bland annat controllers till kommunen och att få dem att stanna. Med bara ett par mil till flera

KUNDCASE

Anställda 

Folkmängd 

Blev kund 

Tjänster

830

10.300

2015

Outsourcing

närliggande städer blev kommunens ekonomienhet en tillfällig mellan-landningsstation, berättar han. Något behövde göras och lösningen på den höga personalomsättningen blev outsourcing.  

”Vi behövde ägna mer tid åt vår verksamhet, alltså ekonomi och verksamhetsstöd till förvaltningarna, än att hålla på och rekrytera folk hela tiden. Rekryteringarna tog mycket tid och ändå hittade vi inte rätt kompetens”, säger Stefan.

Genom att outsourca verksamhetsstödet ville kommunen både minska sårbarheten, öka effektiviteten och få tillgång till en bredare kompetensbas inom ekonomiområdet. Stefan såg framför sig en effektiviseringspotential – ökad kvalitet till en lägre kostnad. 

Smidig övergång  

Örkelljunga kommun tog hjälp av Serkons ekonomikonsulter första gången 2015 i samband med svårigheter att rekrytera controllers. Sedan 2016 har kommunen outsourcat hela verksamhetsstödet till Serkon. 

”Det blev en smidig övergång, mycket tack vare att den skedde successivt. Serkon gjorde ett jättebra jobb i introduktionen och tog över det på ett smidigt sätt”, berättar Stefan. 

Effektivare arbetssätt med outsourcing 

Genom att outsourca verksamhetsstödet och hitta nya arbetssätt har kommunen sänkt sina kostnader. ”Ja, vi har lägre kostnader nu än vi hade tidigare. Vi sänkte kostnaderna rejält när vi tog in Serkon. Men det förutsätter ju att man förändrar arbetssättet”, berättar Stefan och fortsätter, ”man kan ju inte jobba på som man gjorde innan”.

Att Serkon kommit in och sett på verksamheten med nya ögon har inneburit en utveckling av arbetssättet. Stefan berättar att man nu är tvungen att tänka efter lite mer hur man ska organisera uppföljningsarbetet. ”Vi har blivit ännu bättre på att strukturera den egna verksamheten och det finns en hel del vinster i det”, berättar Stefan. 

Stefan som har det övergripande ansvaret för att verksamheten i kommunen flyter hade höga förväntningar på effekterna av outsourcingen. ”Vi hade förväntningar på att vi skulle sänka kostnaderna och få bättre kvalitet i ekonomi och uppföljningsprocesserna. I det stora hela har de infriats”, säger Stefan.  

”Det som jag är jättenöjd med är relationen vi har med Serkon. När vi upptäcker problem lyckas vi alltid lösa dem. Vi jobbar aktivt för att lösa dem tillsammans. Dialogen funkar jättebra.” 

Kunniga konsulter 

En förutsättning för en lyckad outsourcing är att konsulterna har kunskap om den kommunala sektorn. ”Det är speciellt att jobba i en politiskt styrd organisation, det kan man inte komma ifrån”, säger Stefan som själv jobbat både privat, statligt och nu kommunalt.  

Redovisningen är till viss del är den samma. Men att det är så mycket mer än redovisning berättar Stefan och lyfter fram organisationskulturen, den politiska styrningen och samarbetet med politiken. ”Vi jobbar ju för politiken, det är därför vi är här, för att verkställa deras beslut”, avslutar Stefan.  

Serkon Kundcase Vellinge kommun

”Vi har ett väldigt bra samarbete med Serkon”

- Ekonomidirektör Åke Grönvall

Vellinge_logotyp_cmyk.png

KUNDCASE

Serkon Kundcase Klippans kommun, Östra Ljungby

”Serkon hjälper oss att inte tappa fart”

 

- Ekonomichef

Magdalena Stajcic

Klippan_logotyp_A.jpg

KUNDCASE

Serkon Kundcase Ängelholms kommun

”Vi behövde någon på kort varsel som kunde gå in och leverera från början”

 

- Budgetchef Fredrik Karlsson

Ängelholm_Liggande_primär_-_original_(31

KUNDCASE

bottom of page