top of page
Serkon Kundcase Ängelholms kommun
Ängelholms kommun logotyp

Foto: Ängelholms kommun

”Vi behövde någon på kort varsel som kunde gå in och leverera från början”

Idag är Ängelholms kommun en agil utvecklings- och serviceorganisation där verksamheten uppbyggd efter tre huvuduppdrag: Samhälle,

KUNDCASE

Anställda 

Folkmängd 

Blev kund 

Tjänster

3.300

42.500

2018

Verksamhetskonsulter

Ekonomikonsulter

Lärande och familj samt Hälsa. I den gemensamma stödfunktionen, Servicestöd, arbetar budgetchef Fredrik Karlsson med sitt team av ekonomer och en kvalitetsutvecklare. Tillsammans håller de ihop budgetprocessen, sammanställer prognoser och uppföljningar samt genomför utredningar och uppdrag.

Första gången Ängelholms kommun samarbetade med Serkon var våren 2018. Då tog kommunen stöd av två ekonomikonsulter. Under hösten 2019 gick en av Serkons verksamhetskonsulter in som kvalitetsutvecklare. Båda gångerna var Fredrik uppdragsgivare och båda gångerna var det föräldraledigheter som låg bakom beslutet att ta in konsulter.

Så bra som vi bara hade kunnat hoppas på

Fredrik valde att upphandla tjänsterna eftersom de behövde någon som på kort varsel kunde gå in och leverera från början. Han ville ha erfarna konsulter som kunde gå in och börja jobba direkt.

”Alla tre kunde gå in och direkt och ta över där vi var just då. Man behövde inte förklara massa saker”, berättar Fredrik. Han uppskattar särskilt att startsträckan var så kort och att Serkons konsulter i princip direkt kunde gå in och göra nytta.

Det var viktigt att konsulterna kände till den kommunala ekonomin och hur den fungerar. Men även att de hade kunskap om de verksamheter de skulle jobba med.

Fredrik Karlsson, Budgetchef, Ängelholms kommun

”Både jag som uppdragsgivare och de chefer som konsulterna stöttat i organisationen är jättenöjda! Det blev så bra som vi bara hade kunnat hoppas på.”

En bra kontakt är viktig för samarbetet. ”Kommunikationen med Serkon har varit jättebra. När jag har haft en fråga har jag fått återkoppling direkt. Bra svar, man har kunnat lita på er, ni har gjort det ni har utlovat att göra.”

Serkon Kundcase Ängelholm kommun, Stadshuset

Serkon levererar effektiv och med hög kvalitet

I det senaste uppdraget för Ängelholms kommun ryckte en av Serkons verksamhetskonsulter in som kvalitetsutvecklare för kommunen. Konsulten var kommunens kontaktperson mot SCB och jobbade bland annat med befolkningsstatistik. Serkons konsult tog fram nyckeltal till kommunens mål för 2020 och var den sammanhållande länken i att utforma delårsbokslutet. 

”Serkon gjorde det snabbt och med hög kvalitet, förstod processer och hur kommunen fungerar. Det underlättar för mig som uppdragsgivare att jag inte behöver förklara hur det fungerar. Det sparar mycket tid för oss.”

Fredrik uppskattar även att konsulten utöver uppdraget hade synpunkter utifrån sin kunskap och erfarenhet och kom med idéer om hur saker kunde göras bättre.

”Att ta hjälp av Serkons konsulter innebar en väldigt stor besparing i tid för oss. Om man jämför med att vi skulle göra samma arbete själva när vi var kort om personal”, avslutar Fredrik.

Serkon Kundcase Klippans kommun, Östra Ljungby

”Serkon hjälper oss att inte tappa fart”

 

- Ekonomichef

Magdalena Stajcic

Klippan_logotyp_A.jpg

KUNDCASE

Serkon Kundcase Vellinge kommun

”Vi har ett väldigt bra samarbete med Serkon”

 

- Ekonomidirektör Åke Grönvall

Vellinge_logotyp_cmyk.png

KUNDCASE

Kundcase Lunds kommun

Positivt att ha en och samma konsult vid båda två uppdragen

 

- Ekonomichef

Filippa Mellbourn

Serkons kund Lunds kommun

KUNDCASE

bottom of page