top of page
Folkmassa (1).jpg
Svalovs_kommun.jpg

Foto: Klippans kommun

”Serkons konsult bidrog med ett opartiskt perspektiv och kunskap om lagstiftningen”

Jane Bergman tycker inte att hon är en klassisk ekonom. Hon har jobbat med företagsledning större delen av sitt liv. Sedan 2020 är Jane ekonomichef i Svalövs kommun. Politikerna hade då beslutat att

KUNDCASE

Anställda 

Folkmängd 

Blev kund 

Tjänster

1.600

14.000

2020

Ekonomikonsulter

flytta ekonomerna från nämnderna till en central funktion och det blev Janes jobb att bygga en ny ekonomiavdelning. Ett steg i utveckling av en ny ekonomiavdelning blev att se över hela strukturen för skolpeng.

Skolpengen är det belopp som varje kommun delar ut till skolorna för varje elev istället för att varje skola ges en klumpsumma. Skolpengen ska täcka utgifter för bland annat undervisning och elevhälsa, och systemet omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt fritidshem. Varje kommun räknar själva ut och beslutar om hur stor skolpengen ska vara och det hela regleras av Skollagen.

Lyfta blicken och lyfta kommunen

Jane berättar att kommunens system hade förbättringspotential och att det vara dags för en grundlig genomgång av skolpengen. ”Jag hade en ekonom på bildningsnämnden som satt och slet sitt hår och varken hade tid eller rådgivare för att komma vidare med skolpengen. Hur gör vi?” frågar sig Jane som kontaktade Serkon. En av Serkons ekonomikonsulter, Richard Johnsson, fick i uppdrag att se över hela Svalövs skolpengsstruktur.

Jane%20Bergman%20ekonomichef%20i%20Sval%

"Konsulten har en gedigen bakgrund i kommunvärlden och kan gå ner i detalj och hjälpa till samtidigt som han kan vara rådgivande och stöttande".

Jane visste att om hon tar hjälp av Serkon som hon beskriver ”har ett gott renommé och rykte när vi pratar denna typ av arbete” skulle hon få en opartisk bedömning.

Serkons hjälp innebar en tidsvinst 

Men framför allt sparade kommunen tid. Att gå igenom systemet för skolpeng i kommunens ekonomigrupp hade det inneburit flera timmar för alla involverade och istället blev det mer effektivt att ta in extern hjälp. 

 ”Hade jag inte tagit in Serkon hade jag fått lägga mer av min egen tid, jag hade fått avsätta två eller tre personer till att hjälpa, vara bollplank och sätta sig in i alla uträkningar. Det hade tagit längre tid och det hade kommit upp andra ärenden emellan”, säger Jane som tyckte att processen blev med effektiv med Serkons hjälp.

”Nu blev det ett dedikerat fokus och mycket lättare att sätta en tidplan. Jag visste att vi behöver avsätta tid för detta när konsulten drar igång. Nu blev det så tydligt, tydliga avgränsningar för de inblandande. Utifrån det perspektivet kände jag att jag vann väldigt mycket”.

"Jag fick ett fokus på medarbetarna att leverera på rätt tidpunkt. Samtidigt som vår ekonom kände att hon fick hjälp. Där såg jag en stor nytta av Serkon".

huvudbyggnad.jpg
Boet_hemsidan_edited.png

När den nya skolpengen var klar hjälpte Richard till och föredrog hela förändringsprocessen i nämnden vilket gjorde att Janes medarbetare kände sig jättesäker när de senare skulle presentera arbetet i kommunstyrelsen. Underlaget var tydligt och nämnden säker i sin roll så det blev inte ens en diskussion om det, förklarar Jane, det blev snarare bara ett beslut. ”Men det var ju för att vi underbyggt det med bra detaljer".

Att Richard var med vann vi mycket på. Han bidrog med ett opartiskt perspektiv och kunskap om lagstiftningen”.

Har vi råd att låta bli? 

Boet_hemsidan_edited.png

Ekonomi ska inte bara handla om redovisning och den egna enheten enligt Jane. Hon vill inte enbart få ekonomerna att arbeta annorlunda, utan även cheferna. Har vi råd att låta bli? är hennes motto ”och det låter kanske konstigt när man jobbar med siffor”, tillägger hon och ger exempel på hur hon använder sitt motto. Kommunen satsar på och arbetar proaktivt med ungdomsaktiviteter som ett led i ett förebyggande arbete mot skadegörelse. Hon förklarar att om resurser läggs på att skapa en meningsfull fritid för ungdomarna i kommunen och på en skola med engagerade pedagoger kommer även det ha effekter på skadegörelsen.

För Jane handlar det om att vrida på perspektivet och tänka nytt. ”Och det är det som är mitt uppdrag, tillsammans med kommunledningen, att få cheferna att inte jobba i stuprör utan att jobba utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Kultur kan påverka skolan som kan påverka socialtjänsten”, säger hon och pekar på att alla delar av kommunen sitter ihop, och att chefernas beslut inom den egna verksamheten därför får effekter över hela kommunen.

Utvecklingsarbetet inom Svalövs kommun har bara börjat och Jane har flera järn i elden. ”Vi håller på att bilda en koncern i Svalöv och analyserar vilka verksamheter som ska ut i bolagsform för att få ut större nytta för kommunen”, berättar hon. För att kommunen och koncernen ska harmoniera går Jane in som VD i bolaget. Visionen är att ekonomi tillsammans med HR, IT och kansli ska bli en serviceorganisation som servar både kommun och bolag på väg mot ett gemensamt mål. Det är ett stort arbete. Men har vi råd att låta bli?

MicrosoftTeams-image%20(3)_edited.png

"Uppdraget var att ta fram en uppdaterad resursfördelningsmodell för skolpeng. Vi har gjort detta på flera ställen, men varje kommun är ju unik så det är ju inte bara att göra det. Kommunernas skolpeng är en aktuell fråga och kraven på tydlighet och transparens ökar. Vår modell är ett sätt att möta dessa krav. Det här kan vi."

- Richard Johnsson, Ekonomikonsult

blommor.jpg

"Allt finns på ett ställe, det är väldigt smidig"

- Miljöutvecklare

Amanda Hulthén

KUNDCASE

Serkons kund Ängelholms kommun
Serkon Kundcase Örklljunga kommun, kommunhus

KUNDCASE

logga_liggande_300dpi.jpg

”Vi sänkte kostnaderna rejält när vi tog in Serkon”

- Kommunchef och ekonomichef  Stefan Christensson

Serkon Kundcase Ängelholms kommun

”Vi behövde någon på kort varsel som kunde gå in och leverera från början”

 

- Budgetchef Fredrik Karlsson

Ängelholm_Liggande_primär_-_original_(31

KUNDCASE

bottom of page