top of page
karta-globala-malen-logo-och-ikoner.jpg
svedala-logo2.png

Lyhördheten, effektiviteten och tydligheten är det jag uppskattat mest med Serkon

I Svedala kommun tar man just nu fram nya miljömål utifrån Agenda 2030. Linda Wolski är Miljöstrateg

KUNDCASE

Anställda 

Folkmängd 

Blev kund 

Tjänster

1.900

22.700

2014

Ekonomikonsulter

Verksamhetskonsulter

och det är hon som samordnar arbetet. På hennes avdelning har man stenkoll på klimatforskningen och hur mycket koldioxidutsläppen behöver minska i kommunen för att klara Parisavtalet. Utmaningen är att översätta teknisk klimatdata till att konkret handla om folks vardag. Till sin hjälp i det arbetet har Linda haft verksamhetskonsult Josefine Eriksson från Serkon. 

”Det är jätteviktigt att gå ner konkret till folks vardagsnivå”, berättar Linda som utgått från en rapport skriven av klimatforskare som visar hur mycket koldioxidutsläppen behöver minska inom kommunen om vi ska klara av Parisavtalet. ”Och den är ju väldigt vetenskapligt skriven och otroligt tydlig kring vad vi behöver åstadkomma”.

Kommunernas stora utmaning

En stor utmaning i hållbarhetsarbetet är att kommunicera ut forskningen. Att göra kopplingen till vad det innebär för var och en, för organisationer, att använda sig av olika scenarion och skapa berättelser tillsammans om hur det skulle kunna se ut kan vara en väg framåt. ”För att åstadkomma de här otroligt stora utsläppsminskningarna måste vi alla greppa vad det betyder”, det säger Linda är en jätteviktig del som varje kommun och organisation behöver bli bättre på ”och vi har fått jättebra hjälp med det redan”.

På enheten Strategisk planering under kommunstyrelsen arbetar Linda ihop med bland annat naturvårdsansvarig, planarkitekter, stadsarkitekt, lokalstrateger och GIS-ingenjörer. Under hösten som präglades av pandemin brottades man med hur man skulle kunna involvera medborgarna i hållbarhetsarbetet genom att genomföra medborgardialoger på ett tryggt och säkert sätt. Fokus i arbetet skiftades när politikerna fattade beslut om att dialogerna skulle genomföras digitalt och arbetet behövde dra i gång snabbt. Det var då Josefine Eriksson och Serkon kom in i bilden.

Serkon vidgade perspektivet

”I vårt fall, på planeringsenheten, rör kompetensen det planeringsmässiga, naturvetenskapliga och det lite mer tekniska hållet”, berättar Linda. 

Linda Wolski, Svedala kommun, Serkonkund

"För mig var det väldigt värdefullt att ta in kompetens som Josefine har, som är utifrån ett mer beteendemässigt perspektiv".

Med hjälp av Serkons konsult kunde man bredda kompetensen och fick stöd med hur man når fram med budskap och hur man ställer frågor, berättar Linda. Hon menar att det är avgörande att vi lyckas översätta de globala och ibland väldigt teoretiska frågorna till konkreta och lokala vardagsbeteenden för att få med alla på en förändring mot hållbarhet.

”Från vår sida har vi ganska tydlig statistik på hur det ligger till med klimatutsläppen och var vi har våra största utmaningar inom den frågan. Men just det här med hur man gör det väldigt vardagsnära, vilket också var ett önskemål från politiken hos oss, fick vi bra hjälp av Josefine. I det här arbetet tycker jag att vi har landat väldigt bra i det. Att plocka ner det från det stora till det nära”, säger Linda och ger ett exempel.

”Rent vatten till exempel, vad skulle det kunna betyda? Något som är lätt för många att relatera till kan vara siktdjupet i sjöarna och om det blir bättre”. Det går att ta fram indikatorer som är lätta att ta till sig, säger Linda och berättar att hon fick hjälp av Serkons konsult med beteendemässiga frågor och ett pedagogiskt förhållningssätt.

Omstart och rivstart

Politiken var angelägen om att medborgardialogerna skulle komma i gång snabbt och starten på uppdraget gick smidigt. Serkons del tog form genom samtalen i det intensiva planeringsskedet. ”Vi pratade ganska tidigt om det vardagsnära och hur vi skulle lägga upp samarbetet. Vi hade redan en del av det skrivet i avtalet med Serkon och en annan del utformades i våra diskussioner efter hand”, säger Linda som är nöjd med att de tog hjälp av Serkon.

Screen%20Shot%202021-04-15%20at%2011.01_

Foto: Svedala kommun

Det mesta av arbetet gjorde de hemifrån, var och en. Linda och Josefine sågs i Svedala när de skulle spela in en film. ”Det var egentligen enda gången. Sen har vi bara haft live chatt-möten”. Hur var det då, att genomföra ett så intensivt arbete hemifrån och samtidigt samordna med konsulter? Jo, för Linda var det jättebra. ”Jag är rätt ensam med min arbetsroll”. För mig var det ovanligt att ha någon att bolla med så pass ofta och att ha ett så nära samarbete, det var kanon”.

”Det var väldigt lätt att samarbeta och jag upplevde att kommunikationen funkade bra alla gånger”.

Ett första steg

Svedala kommun är i slutfasen av strategidokumentet och man börjar bli klar med den delen som rör den miljömässig hållbarheten. Linda ser detta som ett första steg. Det är tänkt att kommunen ska fortsätta med den sociala och ekonomiska hållbarheten. Linda beskriver arbetet med medborgardialogerna som lärorikt. ”Det var väldigt nyttigt för oss att ta del av Josefines erfarenheter från flera andra medborgardialoger som hon varit med på”.

I arbetet med det första steget, den miljömässiga hållbarheten, hjälpte Serkon till att genomföra en medborgardialog som byggde på en enkätundersökning och två digitala träffar. Resultatet av Serkons arbete blev en film och en rapport. Linda berättar att det var svårt att locka folk till träffarna. Men till enkäten som Serkon tog fram fick man desto bättre respons och de nådde fram bra utifrån förutsättningarna. Både genom enkäten och enligt antalet visningar på filmerna.

Engagerade medborgare är ovärderligt

Det är viktigt att de som varit med och bidragit med sina tankar och åsikter får ta del av resultatet, konstaterar Linda. Den rapport som Serkon tagit fram ger en samanställning av dialogresultaten och har varit ett bra underlag att kommunicera till medborgare och politiker. ”Nu har vi ett jättebra underlag för att visa vad kommuninvånarna tycker”.

Lyhördheten, effektiviteten och tydligheten är det som Linda uppskattat mest i samarbetet med Serkon. Att Svedala kommun tog hjälp av Serkon sparade henne några månaders arbete. ”Arbetet med medborgardialogen, rapporten, enkätsamanställning och kommunikation, det hade jag aldrig hunnit med på egen hand.” Det är svårt att sätta värde på en medborgardialog. ”Det är jättestort”, avslutar Linda.

Josefine Eriksson, verksamhetskonult, Se

"I uppdraget med Svedala kommun fick jag användning för mina tidigare erfarenheter av medborgardialoger och Agenda 2030. Linda var mycket drivande och jag var både rådgivare, utförare och bollplank. Vi hade korta avstämningar nästan varje dag. Det var roligt på ett personligt plan, man kommer närmare när man jobbar med så täta avstämningar." 

- Josefine Eriksson, Verksamhetskonsult

blommor.jpg

"Allt finns på ett ställe, det är väldigt smidig"

- Miljöutvecklare

Amanda Hulthén

KUNDCASE

Serkons kund Ängelholms kommun
Serkon Kundcase Örklljunga kommun, kommunhus

KUNDCASE

logga_liggande_300dpi.jpg

”Vi sänkte kostnaderna rejält när vi tog in Serkon”

- Kommunchef och ekonomichef  Stefan Christensson

Folkmassa (1).jpg

”Serkons konsult bidrog med ett opartiskt perspektiv och kunskap om lagstiftningen”

 

- Ekonomichef Jane Bergman

Svalovs_kommun.jpg

KUNDCASE

bottom of page