top of page

5 hållbarhetsmål som ligger oss varmt om hjärtat

Näringslivet är tillsammans med Sveriges kommuner viktiga aktörer för att uppnå de Globala Målen. FN:s Globala Mål är utgångspunkten i vårt hållbarhetsarbete och på Serkon har vi valt ut fem mål som ligger oss särskilt nära. I detta blogginlägg presenterar vi dessa mål och hur vi jobbar med dem.


Mål 5 Jämställdhet

På Serkon jobbar idag cirka 70% kvinnor och 30% män. Bland chefer är det 50/50. En organisation brukar anses som jämställd när fördelningen av kvinnor och män ligger mellan 40-60%. Så vi har en liten bit kvar - och vi jobbar på det!


Vi strävar efter en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper och på alla beslutsnivåer (delmål 5.5). Men vi vet också att jämlikhet inte enbart handlar om antal utan även om jämn fördelning av makt att fatta beslut och att kunna påverka.


Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 syftar till att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla, inklusive ungdomar.


Hos oss är anständiga arbetsvillkor och lika lön för ett likvärdigt arbete en självklarhet (delmål 8.5). Med vårt traineeprogram, som riktar sig särskilt till nyexaminerade, vill vi främja ungas anställning (delmål 8.6).


Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 10 innebär att säkerställa rättigheter för alla, utrota diskriminering och främja social, ekonomisk och politisk inkludering.


Olikheter är en styrka och vi arbetar medvetet för en spridning på ålder och bakgrund bland våra medarbetare. Serkon är en arbetsplats där alla är välkomna, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan ställning (delmål 10.2).Mål 12 Hållbar konsumtion

Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vi vill göra det enkelt för våra medarbetare att göra hållbara val. Därför har vi slängt ut all engångsplast, skaffat snygga Serkoncyklar till kontoret och ökar användandet av digitala möten, så att vi slipper onödiga körningar. Vi jobbar även på att minska matsvinnet (delmål 12.3), ta ansvar för vår avfallshantering (delmål 12.4), minska mängden avfall (delmål 12.5), och öka kunskapen om en hållbar livsstil (del 12.8). Mål 12 är roligt att jobba med för här är det lätt att vara konkret!


Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 innebär att främja fredliga och inkluderande samhällen, en grundförutsättning för en hållbar framtid. Till skillnad från mål fem, åtta, tio och tolv, har mål 16 en central plats i vårt arbete.


Genom att på olika sätt ta ansvar för ekonomin i svenska kommuner har vi en nyckelroll i att bygga och upprätthålla effektiva, tillförlitliga och transparenta kommuner. Vi har även en viktig roll i arbetet mot korruption och mutor (delmål 16.5). Vår etik är central i allt vi gör. Vi bidrar till mål 16 varje dag i vårt arbete tillsammans med kommunerna.


Tillsammans gör vi skillnad!

121 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page