top of page

Statsbidragsportalen ❤ Agenda 2030

De globala målen kan användas för att stärka kommunernas motståndskraft i tider av kris. En hållbar utveckling bidrar till snabbare återhämtning efter oförutsedda händelser, oavsett om det gäller pandemi, klimatförändringar eller lågkonjunktur. Det finns stora möjligheter för kommuner som vill ge arbetet med Agenda 2030 extra fart med hjälp av statsbidrag. I detta blogginlägget berättar vi hur. Vi har gått igenom alla statsbidrag som ligger ute på Statsbidragsportalen just nu och kopplat dessa till de olika målen i agendan.Vi har analyserat bidragen i Statsbidragsportalen för att se vilka möjligheter som finns för kommuner att finansiera insatser som bidrar till de globala målen.


Goda nyheter

Vår sammanställning visar att de sökbara bidragen som finns för kommuner i Statsbidragsportalen täcker in samtliga globala mål i Agenda 2030. Varje bidrag går dessutom ofta att koppla till flera mål. Grafen ovan visar exempelvis att det finns hela 80 bidrag för insatser kopplat till mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.


Det innebär alltså att det finns en mängd möjligheter för Sveriges kommuner att finansiera och genomföra insatser som bidrar till hållbar utveckling. Här är några exempel:


Hela 27 bidrag kan kopplas till insatser för mål 15, Ekologisk och biologisk mångfald. Ett av dessa är LONA - bidrag för våtmarksprojekt, från Naturvårdsverket.


Bidraget finns för att särskilt stimulera projekt som bidrar till att öka tillskottet till grundvattnet eller som stärker landskapets egen förmåga att hålla och balansera vattenflöden. Våtmarksprojekt kan beviljas bidrag med upp till 90% av bidragsberättigade kostnader.


Av befintliga bidrag kan 57 kopplas till insatser för mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen. Center mot våldsbejakande extremism har i uppdrag att dela ut ett av dessa, Statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.


Medel kan sökas för förebyggande insatser som syftar till att förhindra att individer i riskzonen involveras, eller redan involverade individer i våldsbejakande extremistiska miljöer inte begår brott, samt förmås lämna dessa miljöer.

Att bygga ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara samhällen är en komplex uppgift. Det innebär arbete på flera fronter samtidigt vilket ställer krav på våra kommuner. Både små och stora insatser räknas och det finns stöd att söka.


Vår analys av Statsbidragsportalen lär oss att 48% av bidragen har kopplingar till de samhällsinriktade målen. Totalt 35% av bidragen går att koppla till de ekonomiska målen och 12% till de klimat- och miljömässiga. Av samtliga statsbidrag i portalen knyter 5% an till mål 17, Genomförande och globalt partnerskap.


Inom vilket av områdena skulle er kommun ha nytta av lite extra muskler?


Avslutningsvis - fyra tips på vägen


  1. Håller er uppdaterade på vilka bidrag som finns ute. Skapa systematik i bevakningen av bidrag, exempelvis genom att använda statsbidragsportalen som samlar alla sökbara bidrag på ett och samma ställe.

  2. Undersök tidigt i arbetets skede vilka bidrag som finns. Då kan ni lättare rikta in utvecklingsaktiviteter för att passa in till sökbara bidrag och maximera nyttan för medborgarna.

  3. Statsbidragsportalen även användas till att hitta konkreta idéer och insatser för hållbar utveckling som det finns finansieringsmöjligheter för.

  4. Ta hjälp utifrån. Att matcha kommunens verksamheter mot befintliga bidrag och att skapa ansökningar tar tid. Var inte rädd för att ta in konsulter för detta, det vinner ni på i längden!


 

Om statsbidragsportalen.se

Statsbidragsportalen är en sida som samlar alla tillgängliga statsbidrag och andra finansieringsmöjligheter på ett ställe. I Statsbidragsportalen kan du prenumerera på nya bidrag inom dina områden, tipsa en kollega om ett bidrag, exportera bidragslistor till pdf och se vad andra inom din organisation bevakar för bidrag. Boka en gratis demo av Statsbidragsportalen.


Hjälp att komma igång med ansökningarna?

Vi guidar er genom processen. Serkon erbjuder stöd från ansökning och projektledning till återrapportering och utvärdering. Vi hjälper även kommuner att kartlägga sökta bidrag samt analysera och sammanställa användandet av statsbidrag. Kontakta oss så berättar vi mer!

256 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page