top of page

Fem intressanta bidrag i fokus

Statsbidragsportalen är Serkons e-tjänst som samlar alla tillgängliga statsbidrag på ett ställe. Varje vecka lyfter vi upp ett bidrag på portalen, vi kallar det Bidraget i fokus. Mot bakgrund av pandemin och dess konsekvenser i våra kommuner finns just nu flera externa finansieringsmöjligheter tillgängliga för Sveriges kommuner.


Inte tillgång till portalen ännu? Vi tycker inte att det ska hindra någon kommun från att ta del av dessa viktiga bidrag. I detta inlägg berättar vi om fem högaktuella bidrag i fokus som kommunsverige bör ha koll på.


1. Innovationer i krisens spår: Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Vinnova har öppnat en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet ger Vinnova stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid.

2. Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher

Svenska ESF-rådet utlyser 300 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas på nationell nivå eller i en enskild region. Utlysningen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronaepidemin och kräver ingen medfinansiering.


3. Nationell mobilitet

Svenska ESF-rådet utlyser 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas nationellt. Medfinansieringen ska uppgå till 53 % procent. I den här utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till och främjar att arbetslösa från målgrupperna söker, finner och får jobb utanför pendlingsavstånd, samt att företag i regioner med behov av arbetskraft kan anställa personer utanför pendlingsavstånd.


4. Statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår

Delegationens för unga och nyanlända till arbete (Dua) utlyser statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår innehållande i huvudsak utbildningsinsatser, hos arbetsgivare där akuta rekryteringsbehov finns med anledning av coronakrisens konsekvenser på arbetsmarknaden. Kommuner kan beviljas mellan 500tkr och 2mrk beroende på befolkningsstorlek.


5. Kompetensutveckling för omställning inom handeln

Svenska ESF-rådet utlyser 50 miljoner till projekt som ska bedrivas nationellt. Syftet med utlysningen är att kompetensutveckla kvinnor och män för att säkra individens livslånga lärande samt företagens långsiktiga kompetensförsörjning. Med omställning menas i utlysningen alla typer av förändringar, som från individens perspektiv innebär förändrade arbetsvillkor eller förändrad sysselsättningsstatus. Medfinansieringen ska uppgå till 53% procent.


 

Om statsbidragsportalen.se

Statsbidragsportalen är en sida som samlar alla tillgängliga statsbidrag och andra finansieringsmöjligheter på ett ställe. I Statsbidragsportalen kan du prenumerera på nya bidrag inom dina områden, tipsa en kollega om ett bidrag, exportera bidragslistor till pdf och se vad andra inom din organisation bevakar för bidrag. Boka en gratis demo av Statsbidragsportalen.

Hjälp att komma igång med ansökningarna

Serkons verksamhetskonsulter guidar er genom processen. Vi erbjuder stöd från ansökning och projektledning till återrapportering och utvärdering. Vi hjälper även kommuner att kartlägga sökta bidrag samt analysera och sammanställa användandet av statsbidrag. Kontakta oss så berättar vi mer!


Läs om bidragen i inlägget:

1. Innovationer i krisens spår: Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

75 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page