Aktuellt

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

Läs om vår idé och verksamhet som en del av lösningen på framtida utmaningar inom  offentlig sektor. Ur Kommunalekonomernas förenings (KEF) partnerbilaga 2019.

Årligen riktas omkring 50 miljarder kr i statsbidrag till Sveriges kommuner men stora summor missas pga. bristfällig bevakning och bristande kunskap om var man ska leta.

Statsbidragsportalen.se underlättar bevakningen av riktade, kommunala statsbidrag och projektmedel inom alla verksamhetsområden. Statsbidragsportalen sparar tid, strukturerar upp och ger en överblick över vilka pengar som finns att söka. 

Vill du veta mer? Kontakta Joakim Grimsland

Aktuella platsannonser:

Spontansökningar skickas till rekrytering@serkon.se

 

Välkommen med din ansökan!