Våga söka EU-finansiering

Att söka EU-finansiering eller EU-bidrag till kommunala projekt kan upplevas som en väg kantad av hinder. Utlysningsinfon är på byråkratisk engelska och många projekt kräver att man har partnerskap med organisationer i andra medlemsländer. Man kan också känna osäkerhet kring de juridiska ramverken som gäller för projektet ifråga. I detta blogginlägg ger vi våra bästa tips på hur ni kan undanröja dessa hinder och bli proffs på att söka EU-medel.


Ha koll på var du hittar projektpengar

Vissa bidrag administreras av svenska myndigheter och kan sökas genom dem, men det finns många fler bidrag på EU:s egna hemsidor. Dessa kan kännas extra svåra att hitta och förstå. Statsbidragsportalen samlar alla kommunrelevanta bidrag på ett och samma ställe och sammanfattar all relevant information på svenska.Ha koll på var du kan få experthjälp

När du väl har hittat ett intressant bidrag kan det kännas överväldigande att utforma en projektplan och ansökan. Då kan du ibland ta hjälp av EU:s expertråd. JASPERS är ett initiativ från Europeiska investeringsbanken och EU-kommissionen som ger kostnadsfri experthjälp till städer och regioner i projekt som finansieras genom Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE, på engelska CEF). De kan hjälpa er att planera och genomföra projekten på ett sätt som följer best practice vad gäller metodologi inom EU, samtidigt som det följer internationella och EU-föreskrifter. JASPERS erbjuder tre olika sorters hjälp:


  1. Rådgivning oavsett vilket steg i projektutvecklingen det gäller, från förberedelser till planering och implementering, och oavsett typ av rådgivning, exempelvis strategisk, juridisk, miljömässig, etcetera.

  2. Kvalitetsgranskning av ansökningen så att de får så stor chans som möjligt att bli beviljade, oavsett om JASPERS har varit med i planeringsprocessen eller inte.

  3. Kunskapsdelning till personalen som jobbar med projektet genom kurser, workshops, och utskick eller till och med skräddarsydd onlineträning.


Ha koll på vad andra kommuner gör

Sök inspiration genom att kolla vad andra kommuner redan har fått finansiering för. Genom EU:s Financial Transparency System kan ni se alla EU:s beviljade projekt i hela världen. Enklaste sättet att se projekt för kommuner i Sverige är att filtrera för Sverige i drop-down-menyn högst upp och söka efter ”kommun” i sökfältet. Man kan också filtrera på namn, fondprogram och summa.


Ha koll på möjliga partnerskap

Många projekt kräver att man har partnerskap med offentliga eller privata organisationer i andra medlemsländer, eftersom målet med många av utlysningarna från EU är att just främja samarbeten på EU-nivå. Ett första steg kan vara att titta hos de närmsta grannarna i Norden. Men hur ska man hitta en partner där? Vi listar några kanaler att söka partner genom:


  • Sök partners på utlysningssidan. Låt säga att du ska söka följande utlysning, Europeiska möjligheter för medborgarskapsdialog och medverkan för Green Deal, som du kanske hittat genom Statsbidragsportalen. Du vet redan att kommuner är kvalificerade att söka och att partnerskap krävs eftersom du läst Statsbidragsportalens text på svenska, och är redo att gå vidare till EU:s utlysningssida. Där hittar du många andra organisationer och myndigheter som söker partnerskap för just den utlysningen.

  • Lista er på utlysningssidan. Om ni vill synas i listan kan ni registrera er kommun som en organisation och lägga upp en annons på utlysningssidan. Håll utkik efter texten Publish a new partner search.

  • Sök partners genom den generella partnersökfunktionen. Titta efter potentiella partnerskap utan att ha någon särskild utlysning i åtanke på EU:s partnersökssida. Där kan du skriva in fria sökord och filtrera utifrån land och stad, ämneskategori, fondprogram, organisationstyp eller organisationsnamn.

  • Delta i relevanta nätverksträffar. Många fondprogram håller i evenemang där de informerar om utlysningar och där kontakter kan knytas. Information om dessa kan du hitta på fondprogrammens hemsidor eller genom EU-nätverk som Ideal-ist eller ECCP, som regelbundet informerar om olika evenemang. Även de svenska myndigheterna kan informera om eller rentav hålla i sina egna evenemang för kontaktskapande.

Att söka EU-bidrag kan till en början kännas avlägset, men det finns mycket hjälp att få i finansieringen av kommunens projekt. Ni kan alltid kontakta oss på Serkon för att få hjälp och tips. Lycka till!124 visningar

Senaste inlägg

Visa alla