top of page

Outsourca ekonomifunktionen – och säkra upp kompetensförsörjningen

Rekryteringsproblem och medarbetare som ofta byter jobb är ett bekymmer för många kommuner. Ett sätt att lösa problemet kan vara att outsourca ekonomifunktionen.


Ekonomiadministration ingår inte i det kommunala kärnuppdraget och är, likt t.ex. IT-support, inte något som kommuner måste göra i egen regi. Istället bör kommuner göra det som de är allra bäst på, det vill säga förvalta och utveckla de kommunala kärnverksamheterna för att uppnå maximal medborgarnytta.


Ekonomiadministrationen bör istället överlåtas åt specialister. När detta görs vinner kommunerna fördelar i form av tryggad kompetensförsörjning med minskat arbetsgivaransvar,

förutsägbarhet och effektivisering av kostnader där resurser frigörs för kärnverksamhet, löpande processutveckling, flexibilitet utifrån behov och nytta genom samordning, för att nämna några. Som beställarpart i ett outsourcingavtal reglerar kommunen tjänsternas innehåll och omfattning vilket gör att kommunen inte heller behöver ”fylla ut” tjänster.


”Rekryteringsarbete tar en allt större del av kommunens kostnader.”

Vinsterna med outsourcing blir särskilt aktuella när vi talar om kommuners utmaningar framöver. Den snabbt åldrande befolkningen illustreras i form av en upp- och nedvänd befolkningspyramid där allt färre personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler barn och gamla. SKR:s analyser visar på att kompetensförsörjning är en av de omedelbart brännande

frågorna för den kommunala sektorn med stora rekryteringsbehov som följd.


Ett sätt att möta utmaningarna är med hjälp av digitalisering. Stora möjligheter har öppnats för att effektivisera verksamheterna och rätt använd kan digitaliseringen sänka kostnader och delvis lösa kompetensförsörjningsproblematiken. En del av digitaliseringen fokuserar på automatisering av repetitiva och ”ickevärdeskapande” rutiner som lika gärna kan utföras av en dator.


Mycket kan här göras men det är svårt att skapa algoritmer som tar hänsyn till faktorer som exempelvis politisk vilja eller oväntade förändringar i omvärlden. En god kunskap om kommunal verksamhet och dess förutsättningar, utmaningar och drivkrafter är därför en förutsättning för att möta den framtid som väntar. För detta behövs kompetenta medarbetare.


Kommuner i glesbygd vittnar också om skräckexempel där det händer att inga kvalificerade arbetstagare söker deras tjänster.

De senaste årens rörlighet på arbetsmarknaden vittnar däremot om något annat. I vår dagliga kontakt med kommunala företrädare har det framträtt en bild som visar att medarbetare inte längre är organisationerna trogna i den utsträckning som de tidigare varit. Kommunerna upplever att de i större utsträckning anställer oerfarna medarbetare som dessutom inte stannar särskilt länge. Tid och pengar läggs på att introducera, lära upp och kompetensutveckla för att inom kort behöva göra samma resa igen. Rekryteringsarbetet tar därför en större del av kommunens kostnader och verksamhetsledningens uppmärksamhet.

Kommuner i glesbygd vittnar också om skräckexempel där det händer att inga kvalificerade arbetstagare söker deras tjänster.


Serkons kommunala erfarenhet sträcker sig över 25 år med uppdrag i över 40 kommuner. I tider av hållbar utveckling och delningsekonomi är outsourcing av ekonomifunktionen en logisk väg att gå där Serkon är den logiska leverantören att välja.74 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page