top of page

När verksamheten ställs på sin spets - utmaningar och framgångsfaktorer i äldrevården

Vi lever i turbulenta tider och utmaningarna är många inom kommunal verksamhet. Inte minst inom äldrevården. Verksamheter tvingas prioritera och ställa om för att möta en förändrad verklighet. I detta blogginlägget berättar My Silfverström om framgångsfaktorer i de utmaningar som äldrevården möter. My är idag verksamhetskonsult på Serkon efter flera år som chef i vården, både utomlands och i Sverige.


Omständigheterna just nu är unika, trots detta är en föränderlig omvärld något vi måste vänja oss vid och lära oss att hantera. "Jag har själv många gånger stretat emot de oundvikliga förändringar som påverkat verksamheten. För oförutsedd förändring är jobbigt", berättar My.


En framgångsfaktor framför andra

I hennes nuvarande roll som verksamhetskonsult på Serkon har hon fått tid att reflektera över hur äldrevården hanterar förändring. Utan att förenkla denna komplexa verksamhet tror My att det finns en framgångsfaktor som gör förändring lite mer hanterbar - samsyn kring uppdraget. Hon berättar att det finns tre viktiga delar för att samsyn ska uppnås.

  • Att politiken ger en tydlig bild över vad målet och uppdraget är, och inom vilka ramar det ska utföras.

  • Att verksamheten är transparent och tydlig med vad den kan (och inte kan!) leverera med dessa förutsättningar.

  • Att det finns en bra dialog kring hur omvärldsförändringar påverkar verksamheten och möjligheten att uppnå målen.

Så vad innebär detta konkret? "Det kan vara en tydlig prioriteringslista när verksamheten befinner sig i ett pressat läge. Det kan också vara en tydlighet kring vad eventuella neddragningar kommer att innebära - vad som i så fall måste prioriteras bort", förklarar My.


Att hantera förväntningar

Rätt förväntningar är avgörande, berättar My. "Jag kommer att tänka på den engelska termen Expectation Management som ungefär betyder förväntningshantering, konsten att hantera någons förväntningar".


Hon förklarar att om verksamheten är tydlig med vad en rimlig förväntning är, ges förutsättningar för en lyckad relation och risken för besvikelser och oväntade överraskningar minskar.


Mötet mellan personal och patient är kärnan i verksamheten

Arbetet med realistiska förväntningar inom äldrevården är relevant inte minst ur ett patientperspektiv. Äldrevården har de senaste tio åren genomgått stora förändringar av både verksamhetens omfattning och arbetssätt. Då blir det extra viktigt att vara transparent mot patienter, politiker och medborgare och vad de ändrade förutsättningarna innebär för dem.


Även för personalen i äldrevården skulle realistiska förväntningar och en samsyn i uppdraget vara positivt, menar My. "Mötet mellan personal och patient är kärnan i verksamheten".


"Om verksamheten klarar av att förmedla rätt förväntningar redan innan mötet sker, hjälper det personalen att känna att de gör ett bra jobb", berättar hon och fortsätter, "en känsla av att en inte levt upp till förväntningarna i slutet på en arbetsdag bäddar för en anställd som inte mår bra på arbetet".


Det ligger alltså i allas intresse att våga satsa mer på Expectation Management, enligt My. "Öka möjligheten att leva upp till förväntningar genom att prata om dem och vara transparenta!" uppmanar hon.


 

Vill du komma igång med Expectation Management i din verksamhet? Eller vill du komma i kontakt med våra verksamhetskonsulter? Skriv till konsultchef Joakim Grimsland på joakim.grimsland@serkn.se så hör vi av oss!


126 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page