Hitta rätt i Statsbidragsdjungeln

För kommuner finns i dag mer än 700 olika bidrag i form av statsbidrag, EU-medel och bidrag från stiftelser på Statsbidragsportalen. Varje unikt bidrag har olika förutsättningar, krav och deadlines som kommunen behöver förhålla sig till. Det ställs stora krav på kommunerna att både fånga upp att dessa bidrag finns och pröva om bidragen ska sökas. Vi har tittat närmare på hur Sveriges kommuner arbetar med det idag. I detta blogginlägg sammanfattar vi både vanliga fallgropar och framgångsfaktorer som kan vara bra att ha koll på.


Vanliga fallgropar

Ibland tar bevakning av bidrag och ansökningsprocessen mycket tid och prioriteras därför ner. I praktiken kan detta innebära att kommunen går miste om ett statsbidrag som de har rätt till eller missar en möjlighet att finansiera utvecklingsprojekt med externa medel.


De vanligaste fallgroparna som gör att kommunerna går miste om statsbidrag är

 • Deadline för ansökan missas

 • Ansökan är felaktigt utförd

 • Personberoende, det vill säga kunskap om att hitta och söka externa medel är inte utbredd i organisationen

Det finns alltså mycket att vinna på att kvalitetssäkra bevakningen av statsbidrag och externa medel. Statsbidragsportalen är en plattform som samlar alla statsbidrag, EU-medel och bidrag från stiftelser på ett och samma ställe. Just nu finns det 776 öppna och kommande utlysningar samlade på Statsbidragsportalen.


Antalet möjligheter att söka externa medel kan vara överväldigande och det kan vara svårt att veta var man ska börja. Vårt råd är att integrera bevakning av externa medel i det ordinarie kvalitets- och förbättringsarbetet.


Ett sätt att göra detta på är att kartlägga kommunens behov och göra en omvärldsanalys av framtida utmaningarna som kommunen står inför. Detta material kan tillsammans med kommunens mål användas som utgångspunkt för att identifiera vilken typ av medel och projekt som kan vara aktuella för kommunen. På så vis tappar ni inte fokus i djungeln av finansieringsmöjligheter.


Bygg en hållbar organisation

I Sveriges kommuner arbetar man på flera olika sätt med bevakning av externa medel. En del kommuner har en central funktion som samordnar arbetet, i några kommuner sköter varje förvaltning sitt och i flera kommuner saknas ett etablerat arbetssätt. Genom att organisera arbetet med externa medel skapar ni goda förutsättningar för att bygga upp kunskap internt, minska personberoendet och skapa en större flexibilitet i hur ni arbetar. Ibland kan bidrag komma med kort varsel och då gäller det att både fånga upp detta och ha kapacitet att värdera och eventuellt söka!


Här kommer våra fyra bästa tips på hur ni kan förbättra kommunens förutsättningar att samordna, bevaka, söka och driva externt finansierade innovations- och utvecklingsprojekt.

 • Utse nyckelpersoner i kommunen som samordnar bevakningen av externa medel

 • Bygg upp en arbetsgrupp som kan arbeta operativt med att bevaka och skriva ansökningar

 • Kompetensutveckla nyckelpersonen och arbetsgrupp

 • Minska personberoendet genom att ta fram dokumenterade rutiner för arbetet


Framgångsfaktorer

I vårt arbetet med kommuner och Statsbidragsportalen har vi lärt oss en del om vad som fungerar. Följande är framgångsfaktorer för kommuners arbete med externa medel:

 • Involvera berörd verksamhet i att skriva ansökningarna, ta med all viktig kunskap om verksamhetens och medarbetarnas behov.

 • Frigör tid för de personer som är ansvariga för att bevaka och skapa ansökningar, så att inte externa medel prioriteras bort. Att skriva ansökningar tar tid.

 • Ta hjälp utifrån när ni inte hinner. Låt inte tidsbrist göra så att ni går miste om möjligheter.

 • Skapa konsensus genom att medvetet identifiera kommunens utmaningar och förankra planerade åtgärder.

 • Bygg upp kunskap och en god kännedom inom kommunen om vilka stöd som är möjliga att söka, skapa tillgång till specialistkompetens för finansiering av större projekt, och begränsa bevakningen till ett litet antal stöd av stort intresse.

 • Bygg upp intern kapacitet genom att skapa en organisation kring arbetet med nätverk och kontaktpersoner inom kommunens förvaltningar.

 • Skapa en strategi kring EU-medel utifrån nyttan för invånarna.

 • Delta i internationella nätverk som kan driva gemensamma frågor.


Lycka till!


Om statsbidragsportalen.se

Statsbidragsportalen är en portal som samlar alla tillgängliga statsbidrag och andra finansieringsmöjligheter för kommuner på ett ställe. I Statsbidragsportalen kan du prenumerera på nya bidrag inom dina områden, tipsa en kollega om ett bidrag, exportera bidragslistor till pdf och se vad andra inom din organisation bevakar för bidrag. Boka en gratis demo av Statsbidragsportalen.

Hjälp att komma igång

Serkons verksamhetskonsulter kan guida er genom processen. Vi erbjuder stöd från ansökning och projektledning till återrapportering och utvärdering. Vi hjälper även kommuner att kartlägga sökta bidrag samt analysera och sammanställa användandet av statsbidrag. Kontakta oss så berättar vi mer!

99 visningar

Senaste inlägg

Visa alla