top of page

Har vi råd med hållbar utveckling?

Igår släppte Statskontoret sin slutrapport Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Statskontoret, myndigheten för en effektiv statsförvaltningen, analyserar och följer upp hur Agenda 2030 påverkar myndigheters, kommuners och landstings hållbarhetsarbete på uppdrag av regeringen. Vad kan Sveriges kommuner lära av rapporten? I detta blogginlägget sammanfattar vi vad du behöver veta.Höga ambitioner

Regeringen har höga ambitioner och vill att Sverige tar ledningen i arbetet med Agenda 2030. Agendan ska driva utvecklingen av hållbarhetsarbete i det offentliga Sverige. Detta har lett till att majoriteten av myndigheter, regioner och kommuner använder Agenda 2030 i sin verksamhet på något sätt. Däremot varierar det mycket när det gäller hur ambitiöst detta arbete är, skriver Statskontoret i sin rapport.


Statskontoret ser inte att Agendan förstärkt eller utvecklat arbetet med hållbarhet och anser att detta dels beror på att regeringen inte haft en tillräckligt tydlig inriktning för arbetet. Statskontoret efterlyser en tydligare inriktning från regeringen och att Länsstyrelserna får en tydligare roll i arbetet med Agenda 2030 för att förbättra kommunernas arbetet med agendan.


Hållbarhetsarbetet ska inte drivas som ett sidoprojekt eller ses som att det enbart berör miljö- och klimatarbete. Statskontoret pekar på att myndigheter, kommuner och regioner bäst bidrar till att nå agendan genom sina huvudsakliga uppgifter.


Resurserna styr

Man konstaterar att kommuners förutsättningar att arbeta aktivt med agendan ser mycket olika ut. Statskontoret pekar på att det finns en risk för att de ökande skillnaderna i förutsättningar mellan resursstarka och resurssvaga kommuner och regioner blir det som avgör om de arbetar med agendan eller inte, inte ambitionerna.


Stora kommuner arbetar mer med Agendan än mindre. En liten kommun har exempelvis mindre möjligheter att ha specialiserad personal. Utredningen menar att de små kommunerna har svårt nog att klara den dagliga driften i sina verksamheter, och än mindre har de någon betydande utvecklingskapacitet. De kommuner som inte arbetar med Agendan idag efterfrågar mer resurser och konkret stöd.


Lärdomar

Rapporten lyfter fram lärdomar om hur organisationer kan omsätta Agenda 2030 i konkret handling.

  1. Dra nytta av att agendan är välkänd

  2. Bedriv arbetet från högsta nivå

  3. Uttolka agendans betydelse för den egna organisationen

  4. Involvera berörda parter

  5. Samverka mer, men om väl valda utmaningar

För att nå målen krävs samarbete. Inte enbart mellan offentliga aktörer utan även med näringsliv och civilsamhället. Samverkan bör betraktas som ett verktyg och inte ett mål i sig.


Mer resurser och stöd

Vi på Serkon tycker inte att det ska vara resurserna som styr vilka kommuner som kan satsa på hållbarhet. Vi hjälper kommuner att undersöka externa finansieringsmöjligheter som finns för att stärka kommunens arbete med agenda 2030. Idag finns det till exempel fler statsbidrag som kan sökas för att förstärka kommunens arbete med Agenda 2030. Våra konsulter stöttar med allt från att skriva ansökningar, till att driva implementering och rapportera resultat. Hör av dig så berättar vi mer!

142 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page