top of page

Extern projektfinansiering inom hållbar stadsutveckling

Ett nytt år innebär nya projekt och nya projektpengar för kommuner. Men allt behöver inte komma från statsbidrag. Kommuner kan söka projektpengar från EU, privata organisationer, fonder, stiftelser och andra samarbeten. Vi på Serkon har koll på alla projektmedel som kommuner kan söka, inom alla möjliga områden. För den kommun som vill starta året med fokus på hållbar stadsplanering och samhällsbyggnad vill vi uppmärksamma tre spännande utlysningar.Sveriges centrum för arkitektur och design (ArkDes) gör vartannat år en utlysning som kretsar kring design av livsmiljö. I år handlar det om projekt som förnyar de offentliga ytorna och jobbar med design utifrån ett särskilt behov - exempelvis trygghet, hållbarhet eller jämlikhet. Ni skulle kunna låta er landskaps- eller planarkitekt samarbeta med en extern gestaltare/forskare och skapa någonting praktiskt, mysigt eller tankeväckande. Huvudsaken är att det sker ett samarbete mellan minst en organisation/yrkeskategori och en mottagare som inte är en privatperson (kanske er kommun?). I år förväntas 4-6 projekt beviljas med projektmedel på maximum 250 000 kr var och sista ansökningsdatum är 14 februari 2021.


Med denna utlysning vill Smart Built Environment finansiera projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Det kan handla om utveckling av processer, samarbetsformer, verksamhetsmodeller, värdekedjor, eller teknik och FORMAS nämner planerings- och tillståndsprocesser i kommuner som exempel på en tillämpningsmiljö. Två organisationer måste söka tillsammans. Upp till 4 miljoner kronor kan sökas och sista ansökningsdatum är 4 februari 2021.


Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska vara genomförda senast under 2029. Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller hållbara godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Ansökan ska lämnas in innan den 29 januari.


 

Tight med tid? Lugn, vi hjälper er!

Vi finns här för er genom hela processen. Från att skriva ansökan och projektleda till återrapportering och utvärdering. Vi hjälper även kommuner att kartlägga redan sökta bidrag och analysera användandet av statsbidrag. Kontakta oss så berättar vi mer!


Om statsbidragsportalen.se

Statsbidragsportalen är en sida som samlar alla tillgängliga statsbidrag och andra finansieringsmöjligheter på ett ställe. I Statsbidragsportalen kan du prenumerera på nya bidrag inom dina områden, tipsa en kollega om ett bidrag, exportera bidragslistor till pdf och se vad andra inom din organisation bevakar för bidrag. Boka en gratis demo av Statsbidragsportalen.173 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page