top of page

Agenda 2030: 6 tips som tar er från ord till handling

Det är nu fem år sedan Agenda 2030 antogs av FN. Flera kommuner har påbörjat integrera agendan i sin verksamhet samtidigt som Statskontoret visar att få konkreta förändringar har genomförts i en rapport från 2019. Kommuner efterfrågar stöd att omsätta agendan till praktik. Vår verksamhetskonsult och expert på Agenda 2030, Josefine Eriksson, har tidigare arbetat med att ta fram och implementera ett hållbarhetsprogram i Växjö kommun. I detta blogginlägget ger hon sina bästa tips till kommuner som vill dra full nytta av Agenda 2030.


Utmaningen, som många av oss känner igen, är nu att gå från ord till handling. Där finns både små och stora insatser som kan göra stor skillnad. Agendan får inte bli något separat från kommunens verksamhet och ledning, men det innebär inte heller att vi ska köra på som vanligt, berättar Josefine. Här kommer hennes tips.


1. Anpassa arbetet efter kommunens unika förutsättningar

Agenda 2030 innebär många möjligheter för kommuner att sätta fokus på hållbarhet. Agendan kan användas som utgångspunkt för bland annat kompetensutveckling, idéutveckling eller för att stärka kommunens resiliens och förebygga kriser. Agenda 2030 kan även integreras i kommunens styrmodell. Hur kommunerna väljer att använda sig av agendan beror på de lokala förutsättningarna.


2. Driv arbetet som ett projekt

Driv framtagandet av hållbarhetsprogrammet som ett projekt. När det handlar om att skapa något nytt som kräver tvärfunktionellt arbete har projekt som arbetsform flera fördelar. Genom att tillsätta en projektledare och en för projektet tillfällig organisation kan ni hantera osäkerhet och komplexiteten som kommer naturligt av att ge sig ut på okänt vatten.


3. Möjliggör brett engagemang i ett tidigt skede

Skapa tid för dialog och förankring i ett tidigt skede. Genom att ett brett stöd och engagemang får ta form i starten av projektet finns det stora vinster i förankring att hämta hem i implementeringen. Exempel: Framtagandet av hållbarhetsprogrammet i Växjö kommun involverade runt 300 medarbetare inom kommunkoncernen och ytterligare 1500 deltagare i form av näringsliv, akademi och invånare. Den breda dialogen i framtagandet av programmet i Växjö ledde till att det redan under projektets gång startats initiativ bland aktörer.


4. Börja där ni står

Starta projektet med att skapa en nulägesbeskrivning. Utgå från respektive mål och respektive delmål i Agenda 2030 och undersök vad som vad som behöver utvecklas i kommunen. Involvera medarbetare, invånare, näringsliv och akademin för att skapa ett brett engagemang och dra nytta av olika perspektiv.


5. Ringa in utmaningar

Utgå från er nulägesbeskrivning och identifiera utmaningar för just er kommun. Beskriv vad varje utmaning innebär, hur den påverkar kommunen och vilka konsekvenser det får om utmaningen inte hanteras. Ta fram åtgärder. Att konkretisera vad ni lokalt står inför och påverkas av sätter igång kreativiteten och viljan att hitta möjliga lösningar och nya arbetssätt.


6. Formulera en målbild

Utgå från era utmaningar och formulera hur ett scenario ser ut 2030 när er kommun uppnått hållbarhetsmålen. Skapa en konkret målbild som ni kan arbeta mot. Återigen är bred förankring en framgångsfaktor.


 

Vill ni ha hjälp att komma igång? Hör av er till oss! Vi är med er i alla steg från ord till handling. Våra verksamhetskonsulter är experter på Agenda 2030, projektledning och kommunal verksamhet. Tillsammans stärker vi genomförandet av Agenda 2030 och bygger partnerskap för en hållbar utveckling.128 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page